شرح تاريخ دريافت فايل
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /96
گزارش هيات مديره به مجمع عادي 31 /06 /96
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /95
گزارش هيات مديره به مجمع عادي 31 /06 /95
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /94
گزارش هيات مديره به مجمع عادي 31 /06 /94
صورتهاي مالي تلفيقي   31 /06 /93
گزارش هيات مديره به مجمع عادي  31 /06 /93 
صورتهاي مالي تلفيقي   31 /06 /92   
گزارش هيات مديره به مجمع عادي  31 /06 /92   
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /91
گزارش هيات مديره به مجمع عادي 31 /06 /91
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /90
گزارش هيات مديره به مجمع عادي 31 /06 /90
گزارش هيات مديره به مجمع فوق العاده 31 /06 /89
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /88
گزارش هيات مديره به مجمع 31 /06 /88
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /87
گزارش هيات مديره به مجمع 31 /06 /87
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /86
گزارش هيات مديره به مجمع 31 /06 /86
صورتهاي مالي 31 /06 /85
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /85

صورتهاي مالي 31 /06 /84
صورتهاي مالي تلفيقي 31 /06 /84

خلاصه صورتهاي مالي 31 /06 /83
خلاصه صورتهاي مالي 31 /06 /82
خلاصه صورتهاي مالي 31 /06 /81
خلاصه صورتهاي مالي 31 /06 /80