برگزيده آخرين خبرها :
مقالات نشریه ره آورد لينك هاي مرتبط املاك و مستغلات امور سهامداران پروژه ها شركت هاي گروه
 
دموكراسي اقتصادي در پرتو مردمي شدن جريان سرمايه گذاريها

 

           آيا در روند شكل گيري جريان سرمايه و مراحل ثروت مند شدن جوامع تاكنون به

 

          ماهيت خلق ثروت و اين كه چرا كشورهاي فقيرترقادر مي گردند در طي مراحل 

       

          رشداز سايرين پيشي گرفته و حتي ازكشورهاي غني تر نيز جلو بزنند انديشيده ايد؟

                                                 

                                                                                

 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
اجزا وعناصر یک طرح فروش موفق  4/14/2014 80.57 دريافت
اعتماد سازی از حرف تا عمل  4/14/2014 67.77 دريافت
دموكراسي اقتصادي  6/1/2013 101.05 دريافت
عوامل موثر در هدایت مشتری  4/14/2014 119.37 دريافت